בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, September 7, 2017

שבת פ' כי תבוא

שבת פ' כי תבוא
מנחה וקבלת שבת


18:36


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
19:51


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:01

ימי חול פ' ניצבים-וילך
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


18:30

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב'

יום א׳ 18:47 - יום ה׳ 18:40
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' ניצבים-וילך
18:23


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Calender

Blog Archive

Search This Blog