בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, October 29, 2015

שבת פ' וירא

שבת פ' וירא

מנחה וקבלת שבת מנין א' מנין ב'
17:10 17:22
שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת
17:00
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 18:10

אבות ובנים מיד אחרי מעריב
ימי חול דפ' חיי שרה
שחרית ימי חול יום א׳ יום ב׳-ו׳
מנין א' 08:00 07:00
מנין ב' - 08:00
מנחה ימי חול יום א׳ יום ב׳- ה׳
מנין א' 17:00 -
מנין ב' 17:30 -
מעריב ימי חול יום א׳ יום ב׳- ה׳
מנין עם צה"כ 17:59 -
מנין ב' 22:00 22:00
 קבלת שבת חיי שרה 17:10/16:58


test Vayero


מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

18:24
18:36שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת18:13סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:23


  ! שעון חורף  !
ˆימי חול דפ' ויראשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
17:15
17:45
מנין ב'
17:45
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין עם צה"כ
18:12
18:04
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת וירא
17:22/17:10


Thursday, October 22, 2015

שבת פ' לך לך


מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

18:24
18:36שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת18:13סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:23


  ! שעון חורף  !
ˆימי חול דפ' ויראשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
17:15
17:45
מנין ב'
17:45
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין עם צה"כ
18:12
18:04
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת וירא
17:22/17:10


Thursday, October 15, 2015

שבת פ' נח


מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

18:38
18:50שחרית יום שבת קודש08:40
קידוש אחרי התפילה, גם לנשים. נתרם ע״י ר׳ יוסף פרנס ומשפ׳ צימר.

מנחה שבת18:26סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:36
ימי חול דפ' לך לךשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳

18:25
18:55


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין עם צה"כ
19:25
19:17
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת לך לך
18:36/18:24


Calender

Blog Archive

Search This Blog