בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, April 30, 2010

שבת פ' אמור


שבת פ' אמור

מנחה וקבלת שבת19:15

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
20:50סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
22:03

ימי חול דפרשת אמור
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
19:20

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
19:34
(יום ה׳ 19:39)
מנין ב'
22:00


Thursday, April 22, 2010

שבת פ' אחרי-קדושים


שבת פ' אחרי-קדושים

מנחה וקבלת שבת19:05

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
20:40סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
21:49

ימי חול דפרשת אמור
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
19:10

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
19:25
(יום ה׳ 19:31)
מנין ב'
22:00


Thursday, April 15, 2010

שבת פ' תזריע-מצורע


שבת פ' תזריע-מצורע

מנחה וקבלת שבת19:00

שחרית יום שבת קודש*08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
20:25סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
21:36

ימי חול דפרשת אחרי-קדושים
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
19:00

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
19:16
(יום ה׳ 19:21)
מנין ב'
22:00


Friday, April 9, 2010

zmanim shemini


שבת פ' שמיני
שבת מברכין החודש

מנחה וקבלת שבת18:50

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
20:10סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
21:22

ימי חול דפרשת תזריע-מצורע
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
18:55

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
19:07
(יום ה׳ 19:12)
מנין ב'
22:00


Calender

Blog Archive

Search This Blog