בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, January 29, 2016

שבת פ' יתרו

שבת פ' יתרו
מנחה וקבלת שבת
מנין א' 17:16
מנין ב' 17:28
שחרית יום שבת קודש 08:40
מנחה שבת 17:12
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 18:22
אבות ובנים מיד אחרי מעריב
ימי חול דפ' משפטים
שחרית ימי חול יום א׳ יום ב׳-ו׳
מנין א' 08:00 07:02
מנין ב' - 08:00
מנחה ימי חול יום א׳ יום ב׳-ה'
17:50/17:20 -
מעריב ימי חול יום א׳ יום ב׳-ה'
מנין א' 18:14 -
מנין ב' 22:00 22:00
קבלת שבת פ' משפטים 17:41/17:29

Friday, January 22, 2016

שבת פ' בשלח

שבת שירה
מנחה וקבלת שבת

מנין א'
17:04
מנין ב'
17:16


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת
17:00
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:11אבות ובנים מיד אחרי מעריב


ימי חול דפ' יתרו
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:04
07:10
מנין ב'
-
08:03מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'

17:40/17:10
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'
מנין א'
18:03
-
מנין ב'
22:00
22:00קבלת שבת פ' בשלח
17:28/17:16

Thursday, January 7, 2016

שבת פ' וארא

שבת פ' וארא
שבת מבה״ח


מנחה וקבלת שבת


מנין א' 16:43
מנין ב' 16:55
שחרית יום שבת קודש 08:30
מנחה שבת 16:42
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 17:52
אבות ובנים מיד אחרי מעריב
ימי חול דפ' בא
שחרית ימי חול יום א׳ יום ב׳-ו׳
מנין א' 8:17 07:20
מנין ב' - 08:16
מנחה ימי חול יום א׳ יום ב׳-ה'
17:15 -
מעריב ימי חול יום א׳ יום ב׳-ה'
מנין א' 17:43 -
מנין ב' 22:00 22:00
קבלת שבת פ' בא 17:05/16:53

Calender

Blog Archive

Search This Blog