בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, July 28, 2016

שבת פ' פינחס

שבת מבה"ח
מנחה וקבלת שבת


19:42


שחרית יום שבת קודש
09:00


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
21:24
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
22:34ימי חול דפ' פינחס
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
08:00
מנין ב'
-
-מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


19:40
יום א׳-ה'

מנין א'
20:03

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת
 פ' מטות-מסעי
19:33


Friday, July 22, 2016

זמני תפילה שבעה עשר בתמוז

בס"ד

בית המדרש

"זכרון בנימין דחוג אברכי אגודת ישראל"

ZICHRON BINJAMIN DECHUG AVRECHEI AGOEDATH ISRAEL vzw
38, Breughelstraat 2018 Antwerpen - Tel: 03 230 02 97זמני תפילה שבעה עשר בתמוז


שחרית         

08:00מנחה עם הפלג ומעריב 
19:40           
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

שבת פ' בלק

מנחה וקבלת שבת


19:50


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
21:37
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
22:47ימי חול דפ' פינחס
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳
 צום שבעה עשר בתמוז
יום ב׳-ה'

19:40
19:45יום א׳-ה'

מנין א'
20:03

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת פ' פינחס
19:42


Thursday, July 14, 2016

שבת פ' חקת

שבת פ' חקת
מנחה וקבלת שבת
19:56
שחרית יום שבת קודש 08:30
מנחה שבת
מנין א' 18:00
מנין ב' 21:48
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק 22:58
ימי חול דפ' בלק
שחרית ימי חול יום א׳ יום ב׳-ו׳
מנין א' 08:00 07:00
מנין ב' - 08:00
מנחה ימי חול יום א׳-ה'
19:55
מעריב ימי חול יום א׳-ה'
מנין א' 20:10
מנין ב' 22:00
מנחה וקבלת שבת פ' בלק 19:50

Friday, July 8, 2016

שבת פ' קרח

מנחה וקבלת שבת


20:01


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
21:57
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
23:07ימי חול דפ' חקת
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


20:00
יום א׳-ה'

מנין א'
20:15

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת פ' חקת
19:56


Calender

Blog Archive

Search This Blog