בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, June 30, 2016

שבת פ' שלח

שבת מבה״ח
מנחה וקבלת שבת


20:03


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
22:03
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
23:13ימי חול דפ' קרח
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


20:05
יום א׳-ה'

מנין א'
20:17

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת פ' קרח
20:01


Friday, June 24, 2016

שבת פ' בהעלותך

מנחה וקבלת שבת


20:04


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
22:06
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
23:16ימי חול דפ' שלח
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


20:05
יום א׳-ה'

מנין א'
20:19

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת פ' שלח
20:03


Thursday, June 16, 2016

שבת פ' נשא

מנחה וקבלת שבת


20:03


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
22:05
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
23:15ימי חול דפ' בהעלותך
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


20:05
יום א׳-ה'

מנין א'
20:18

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת פ' בהעלותך
20:04


Thursday, June 9, 2016

שבת פ' במדבר

מנחה וקבלת שבת


19:59


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
22:00
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
23:11ימי חול דפ' נשא
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ג׳-ו׳
מנין א'
-
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום ג׳-ה'


20:00
מעריב ימי חול
יום ג׳-ה'

מנין א'
20:16

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת פ' נשא
20:03


Calender

Blog Archive

Search This Blog