בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, October 30, 2014

שבת פ' לך לך
מנחה וקבלת שבת מנין א' מנין ב'
17:08 17:20
שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת
17:00
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 18:08

ימי חול דפ' וירא
שחרית ימי חול יום א׳ יום ב׳-ו׳
מנין א' 08:00 07:00
מנין ב' - 08:00
מנחה ימי חול יום א׳ יום׳ ב׳-ה׳
17:00 17:30
מעריב ימי חול יום א׳ יום ה׳
מנין עם צה״כ 17:57 17:51
מנין ב' 22:00 22:00
מנחה וקבלת שבת פ' וירא 16:55  מנין א' 17:08  מנין ב' 


Thursday, October 23, 2014

שבת פ' נח


שבת פ' נח

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

18:21
18:33שחרית יום שבת קודש08:30


מנחה שבת18:10סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:20
!!  שעון חורף  !!

ימי חול דפ' לך לךשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום׳ ב׳-ה׳

17:10
17:40


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם צה״כ
18:09
18:02
מנין ב'
22:00
22:00


מנחה וקבלת שבת פ' לך לך
17:08  מנין א'
 17:20  מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog