בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, February 25, 2010

Zmanim Tezave - Zachor


שבת פ' תצוה
פ׳ זכור

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

18:10
18:20
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת18:00
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
19:09


ימי חול דפרשת כי תשא

שחרית ימי חול
שחרית  יום א' (פורים)
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
07:05
07:00
מנין ב'
08:00
08:00מנחה ימי חול
יום א'(פורים)
יום ב׳–ה'
מנין א'
16:00
18:40
מנין ב'
-
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
19:03
(יום ה׳ 19:09)
מנין ב'
22:00


Zamnim for Purim - UPDATE!מעריב מוצ״ש תצוה
19:09
קריאת המגילה
19:40

שחרית יום פורים


מנין א (באולם למטה)
07:05
קריאת המגילה מנין א (משוער)
07:40
מנין ב
08:00
קריאת המגילה מנין ב (משוער)
08:40
מנחה16:00
מעריב
22:00

Tuesday, February 23, 2010

Parshas Zochor


שבת פרשת זכור

קריאה נוספת בשעה 11:30

קריאה נוספת בשעה 17:55

zmanim Taanis Ester


זמני תפילה לפורים

מנחה תענית אסתר


מנין א
17:45

מנין ב
18:15

מעריב מוצאי תענית
18:57
Thursday, February 11, 2010

zmanim mishpatim


שבת פ' משפטים
שבת מברכין החודש, פ׳ שקלים

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

17:44
17:55
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת17:35
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
18:46


ימי חול דפרשת תרומה

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
17:40
18:10
מנין ב'
18:10
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
18:38
(יום ה׳ 18:45)
מנין ב'
22:00


Thursday, February 4, 2010

Zmanim Jisro


שבת פ' יתרו

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

17:32
17:42
שחרית יום שבת קודש08:30

חברת תהילים


מנחה שבת17:25
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
18:34


ימי חול דפרשת משפטים

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
17:30
17:55
מנין ב'
17:55
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
18:26
(יום ה׳ 18:33)
מנין ב'
22:00


Calender

Blog Archive

Search This Blog