בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, April 24, 2015

שבת פ' תזריע- מצורע


מנחה וקבלת שבת
מנין א'


19:05
שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
20:41סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:51ימי חול דפ' אחרי- קדושיםשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול19:10מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
19:33
19:35
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת אחרי- קדושים
19:15


Wednesday, April 15, 2015

שבת פ' שמיני

שבת מבה״ח

מנחה וקבלת שבת
מנין א'


19:00
שחרית יום שבת קודש08:30

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
20:27סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:37ימי חול דפ' תזריע- מצורעשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול19:05מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
19:17
19:18
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת תזריע- מצורע
19:05


Calender

Blog Archive

Search This Blog