בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Wednesday, June 27, 2012

שבת פ' חקת


שבת פ' חקת

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת

20:04

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:30

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
22:04
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:14


ימי חול דפ' בלק

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'-ה'
מנחה ימי חול

20:00מעריב ימי חול
 20:17יום ה'
20:18
מנין א' (אחרי הפל"ג)
22:00
22:00
מנין ב'

 


20:02
קבלת שבת בלק

Thursday, June 21, 2012

שבת פ' קרח

שבת פ' קרח

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת

20:04

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
22:06
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:16


ימי חול דפ' חקת

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'-ה'
מנחה ימי חול

20:05מעריב ימי חול
 20:19יום ה'
20:19
מנין א' (אחרי הפל"ג)
22:00
22:00
מנין ב'

 


20:04
קבלת שבת חקת

Wednesday, June 13, 2012

שבת פ' שלח

שבת פ' שלח

שבת מבה"ח

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת

20:02

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
22:04
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:14


ימי חול דפ' קרח

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'-ה'
מנחה ימי חול

20:05מעריב ימי חול
 20:19יום ה'
20:18
מנין א' (אחרי הפל"ג)
22:00
22:00
מנין ב'

 


20:04
קבלת שבת קרח

Thursday, June 7, 2012

שבת פ' בהעלתך


שבת פ' בהעלתך

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת

19:58

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
21:59
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:09


ימי חול דפ' שלח

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'-ה'
מנחה ימי חול

20:00מעריב ימי חול
 20:16יום ה'
20:14
מנין א' (אחרי הפל"ג)
22:00
22:00
מנין ב'

 


20:02
קבלת שבת שלח

Calender

Blog Archive

Search This Blog