בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Tuesday, June 29, 2010

ימי חול דפרשת פנחס


שבת פ'בלק
מנחה וקבלת שבת20:05

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
22:05סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
23:16

ימי חול דפרשת פנחס
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א', ב, ד-ה
יום ג', י"ז תמוז

20:05
19:45
מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
20:19
(יום ה' (20:18
מנין ב'
22:00


Friday, June 18, 2010

שבת פ' חקת


שבת פ' חקת
מנחה וקבלת שבת20:05

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
22:05סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
23:15

ימי חול דפרשת בלק
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
20:05

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
20:18
(יום ה' (20:19
מנין ב'
22:00


Thursday, June 10, 2010

שבת פ' קרח


שבת פ' קרח
שבת ראש חודש
מנחה וקבלת שבת20:00

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
22:00סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
23:11

ימי חול דפרשת חקת
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
20:00

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
20:16
(יום ה' (20:17
מנין ב'
22:00


Friday, June 4, 2010

שבת פ' שלח


שבת פ' שלח
שבת מברכין החודש
מנחה וקבלת שבת19:55

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
21:55סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
23:04

ימי חול דפרשת קרח
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
19:55

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
20:11
(יום ה' (20:14
מנין ב'
22:00


Calender

Blog Archive

Search This Blog