בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, January 29, 2015

שבת פ' בשלח

שבת פ' בשלח

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

17:19
17:31 שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת17:14סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:24


ימי חול דפ' יתרושחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
17:17
-
מנין ב'
17:50
-


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
18:16
-
מנין ב'
22:00
22:00מנחה וקבלת שבת פ' יתרו
17:31  מנין א'
 17:43  מנין ב'

Thursday, January 22, 2015

שבת פ' בא

שבת פ' בא

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

17:06
17:18 שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת17:03סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:13


ימי חול דפ' בשלחשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:03
07:09
מנין ב'
-
08:02


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
17:05
-
מנין ב'
17:40
-


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
18:05
-
מנין ב'
22:00
22:00מנחה וקבלת שבת פ' בשלח
17:19  מנין א'
 17:31  מנין ב'

Friday, January 16, 2015

שבת פ' וארא

שבת פ' וארא
שבת מבה"ח

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:55
17:07 שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת16:53סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:03


ימי חול דפ' באשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:11
07:16
מנין ב'
-
08:10


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ג׳
ערב ר"ח שבט יום כפור קטן
מנין א'
16:55
16:30
מנין ב'
17:30
-


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
17:54
-
מנין ב'
22:00
22:00מנחה וקבלת שבת פ' בא
17:06  מנין א'
 17:18  מנין ב'

Thursday, January 8, 2015

שבת פ' שמות

שבת פ' שמות

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:45
16:57 שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת16:43סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:53


ימי חול דפ' ואראשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:16
07:20
מנין ב'
-
08:15


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
16:50
-
מנין ב'
17:20
-


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
17:44
-
מנין ב'
22:00
22:00מנחה וקבלת שבת פ' וארא
16:55  מנין א'
 17:07  מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog