בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Sunday, November 30, 2014

General Meeting 08/12/2015


הודעה חשובה

ביום שני , אור לט"ז כסלו, למספרם 08/12/2014,
בשעה 20:00 יתקיים בע"ה אסיפה כללית, למטה באולם.
אנו מזמינים ומבקשים מכל חברי בית מדרשנו
לבוא ולהשתתף באסיפה.

תודה מראש


הגבאים

Thursday, November 27, 2014

שבת פ' ויצא


שבת פ' ויצא

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:30
16:42 שחרית יום שבת קודש08:30


מנחה שבת16:26סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:36


ימי חול דפ' וישלחשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
16:30
17:00 אם יש מנין
מנין ב'
17:00מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם צה״כ
17:26
17:24 אם יש מנין
מנין ב'
22:00
22:00


מנחה וקבלת שבת פ' וישלח
16:26  מנין א'
 16:38  מנין ב'

Friday, November 21, 2014

שבת פ' תולדות


שבת פ' תולדות
שבת מבה״ח

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:37
16:49 שחרית יום שבת קודש08:40


מנחה שבת16:31סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:41


ימי חול דפ' ויצאשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
16:35
17:05 אם יש מנין
מנין ב'
17:05מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם צה״כ
17:31
17:28 אם יש מנין
מנין ב'
22:00
22:00


מנחה וקבלת שבת פ' ויצא
16:30  מנין א'
 16:42  מנין ב'

Friday, November 14, 2014

שבת פ' חיי שרה


שבת פ' חיי שרה

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:46
16:58שחרית יום שבת קודש08:40


מנחה שבת16:38סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:48

ימי חול דפ' תולדותשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
16:40
17:10 אם יש מנין
מנין ב'
17:10מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם צה״כ
17:38
17:33 אם יש מנין
מנין ב'
22:00
22:00


מנחה וקבלת שבת פ' תולדות
16:37  מנין א'
 16:49  מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog