בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, August 29, 2014

שבת פ' שופטים


שבת פ' שופטים

מנחה וקבלת שבת18:55
שחרית יום שבת קודש08:40


מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
20:15
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:26
ימי חול דפ' כי-תצאשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


18:50מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם הפלג
19:08
18:59
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' כי-תצא
18:42


Thursday, August 7, 2014

שבת פרשת ואתחנן - שופטים

שבת פרשת ואתחנן - שופטים

ואתחנן
עקב
ראה
שבת מברכין החודש
שופטים
מנחה וקבלת שבת
19:30
19:18
19:07
18:55

שחרית יום שבת קודש
09:00
09:00
09:00
08:40

מנחה שבת
מנין א
18:00
18:00
18:00
18:00
מנין ב
-
-
-
-


מעריב מוצ"ש

22:14
21:59
21:42
21:26

שחרית ימי חול
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
שחרית  יום א'- ו'
08:00
08:00
08:00
07:00
08:00
מנחה ימי חול

19:25
19:15
19:00
18:50יום שני יום כיפור קטן
18:30

מעריב ימי חול
מנין א
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה

 

מנין ב
22:00(כפי ביקוש)  
22:00 (כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
22:00

Sunday, August 3, 2014

זמני תפילה לתשעה באב

בס"ד

בית המדרש

"זכרון בנימין דחוג אברכי אגודת ישראל"

ZICHRON BINJAMIN DECHUG AVRECHEI AGOEDATH ISRAEL vzw
38, Breughelstraat 2018 Antwerpen - Tel: 03 230 02 97זמני תפילה לתשעה באב 


מנחה ערב תשעה באב
19:00


תחילת הצום (שקיעה)
21:24


מעריב ליל תשעה באב
22:13


שחרית יום ג'
09:00


חצות היום
13:48


מנחה גדולה
14:30


מנחה עם הפלג* ומעריב
19:20


*הפלג 19:48מעריב מוצאי תשעה באב
22:11כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

Calender

Blog Archive

Search This Blog