בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Wednesday, May 23, 2012

שבת פ' במדבר

שבת פ' במדבר

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת

19:50

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

סעודה ג' כל אחד בביתו!

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
-
21:40

שיעור אחרי תפילת מנחה

מוצאי יו"ט ב' דשבועות 22:54


ימי חול דפ' נשא


יום ג'- ו'
שחרית ימי חול

07:00
מנין א'

08:00
מנין ב'
יום ג'-ה'
מנחה ימי חול

19:50מעריב ימי חול
 20:07יום ה'
20:05
מנין א' (אחרי הפל"ג)
22:00
22:00
מנין ב'

 


20:00
קבלת שבת נשא

Monday, May 21, 2012

שבועות תשע"ב

שבועות תשע"ב

סיון


יום שבת: ה׳ סיון
מנחה שבת )ערב יו"ט(
21:40

שיעור
יום א': ו׳ סיון
מעריב ליל א' של שבועות
22:50

שחרית מנין א' יו"ט א' של שבועות
04:02

סוז קש זמן א׳
08:12

סוז קש זמן ב׳
09:38

שחרית מנין מרכזי יו"ט א' של שבועות
09:30

מנחה יו"ט א' של שבועות
21:45

שיעור
יום ב': ז׳ סיון
מעריב ליל ב' של שבועות
22:52

שחרית יו"ט ב' של שבועות
09:00

מזכיר (משוער)
11:00

מנחה יו"ט ב' של שבועות ונעילת החג
21:45

מוצאי יו"ט ב' של שבועות
22:54


בברכת חג שמח,
הועד

Thursday, May 17, 2012

שבת פ' בהר-בחוקותי


שבת פ' בהר-בחוקותי

שבת מבה"ח

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת

19:40

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
21:28
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 22:38


ימי חול דפ' במדבר

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'-ה'
מנחה ימי חול

19:45מעריב ימי חול
 20:00יום ה'
19:56
מנין א' (אחרי הפל"ג)
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:50
קבלת שבת במדבר

Friday, May 4, 2012


שבת פ' אחרי-קדושים


מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


19:25

שחרית יום שבת קודש

 

 


08:30

מנחה שבת

מנין א'

מנין ב'


18:00
21:00
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 22:11


ימי חול דפ' אמור

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'-ה'


19:25

מעריב ימי חול


מנין א' (אחרי הפל"ג)
19:39
 19:44יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת אמור
19:30


Wednesday, May 2, 2012

Shiur on Tefila

Dear AllThe Shiur on Tefila by our Rav Shlita, will take place *Thursday Night *beH
at the usual time 21:00.

Looking forward seeing you there.KT

eGabbai

Calender

Blog Archive

Search This Blog