בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, July 29, 2010

zmanim summer vacation שבת פרשת עקב - שופטים


שבת פרשת עקב - שופטים
שופטים
ראה
 שבת מברכין החודש
עקב
מנחה וקבלת שבת
19:20
19:30
19:40
שחרית יום שבת קודש
09:00
09:00
09:00
מנחה שבת
18:00
18:00
18:00
מנין א
-
-
-
מנין ב
22:03
22:19
22:33
מעריב מוצ"ששחרית ימי חול
08:00
08:00
08:00
שחרית  יום א'- ו'מנחה ימי חול
19:20
19:30
19:40

מעריב ימי חול
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מנין א
19:34
(יום ה' 19:27 )
19:44
(יום ה' 19:38 )
19:54
(יום ה' 19:49 )

פלג המנחה

22:00 (כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
מנין ב

Tuesday, July 20, 2010

שבת פ' ואתחנן


שבת פ' ואתחנן
שבת נחמו
מנחה וקבלת שבת19:50

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
21:35סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
22:46

ימי חול דפרשת עקב
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול19:45

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
20:02
19:58 (יום ה')
מנין ב'
22:00


Thursday, July 15, 2010

ט' באב


ט' באב
מנחה ערב ט' באב
20:15
תחלת תענית
21:47
מעריב ט' באב
22:40
שחרית ט' באב
09:00

חצות היום
13:49
מנחה ט' באב
מנין א'
מנין ב'

14:30
19:30
מנין א' בפלג
מנין ב'
 מעריב
20:07
22:40שבת פ' דברים


שבת פ' דברים
שבת חזון
מנחה וקבלת שבת19:55

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
21:45סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
22:58

ימי חול דפרשת ואתחנן
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול19:55

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
20:09
20:05 (יום ה')
מנין ב'
22:00
ט' באב
מנחה ערב ט' באב
19:55
תחלת תענית
21:47
מעריב ט' באב
22:40
שחרית ט' באב
09:00

חצות היום
13:49
מנחה ט' באב
מנין א'
מנין ב'

14:30
19:30
מנין א' בפלג
מנין ב'
 מעריב
20:07
22:40Thursday, July 8, 2010

שבת פ' מטות-מסעי


שבת פ' מטות-מסעי
שבת מברכין החודש
מנחה וקבלת שבת20:00

שחרית יום שבת קודש*08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
21:55סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
23:07

ימי חול דפרשת דברים
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול20:00

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
20:14
20:12 (יום ה')
מנין ב'
22:00


Calender

Blog Archive

Search This Blog