בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, December 20, 2012

שבת פ' ויגש

שבת פ' ויגש
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


16:27
16:39
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


16:26

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:36


ימי חול דפ' ויחי

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:18 
-
מנין ב'

08:18
מנחה ימי חוליום א' מנין א׳
יום א' מנין ב׳
מנחה צום י׳ בטבת
16:08
16:41


יום ב'- ה'


17:00
מעריב ימי חול


 מנין א' בזמנו
17:26
 17:29יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' ויחי
16:32
16:44

Thursday, December 13, 2012

שבת פ' מקץ

שבת פ' מקץ
שבת חנוכה

מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:37
15:00

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

 

מנחה שבת

16:23

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:33


ימי חול דפ' ויגש

יום ב'- ו'
יום א'
שחרית ימי חול
07:16
08:10 
מנין א'
08:10

מנין ב'יום א'- ה'
יום א' מנין א‘
מנחה ימי חול
17:00
16:25מעריב ימי חול
 17:25יום ה'
17:23
מנין א' בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

 


 


 

16:39
16:27

קבלת שבת פ' ויגש


Thursday, December 6, 2012

שבת פ' וישב

שבת פ' וישב 
שבת מבה"ח

מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:37
16:25

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

 

מנחה שבת

16:23


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:33


ימי חול דפ' מקץ

יום ב'- ו'
יום א'
שחרית ימי חול
07:11
08:00 
מנין א'
08:00


מנין ב'יום א'- ה'
יום א' מנין א‘
מנחה ימי חול
16:55
16:25

מעריב ימי חול
 17:23יום ה'
17:23
מנין א' בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

 


 


 

16:39
15:00 מנחה

קבלת שבת פ' מקץ


Calender

Blog Archive

Search This Blog