בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, November 24, 2011

שבת פ' תולדות


שבת פ' תולדות

שבת מברכין החודש
מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:45
16:33

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

16:28

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:38


ימי חול דפרשת ויצא

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:00
16:30מעריב ימי חול
 17:25יום ה'
17:28
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


16:40/16:28
קבלת שבת פרשת ויצא

Thursday, November 17, 2011

שבת פ' חיי שרה


שבת פ' חיי שרהמנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:53
16:40

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

16:35

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:44


ימי חול דפרשת תולדות

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:05
16:35מעריב ימי חול
 17:30יום ה'
17:34
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


16:45/16:33
קבלת שבת פרשת תולדות

Wednesday, November 2, 2011

שבת פ' לך לך


שבת פ' לך לךמנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:14
17:00

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

16:50

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 18:02


ימי חול דפרשת וירא

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:20
16:50מעריב ימי חול
 17:46יום ה'
17:50
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


17:02/16:50
קבלת שבת פרשת וירא

Calender

Blog Archive

Search This Blog