בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, February 26, 2015

זמני תענית אסתר - פורים

זמני תענית אסתר - פורים
 

17:50

מנחה מנין א' תענית אסתר  


18:20

מנחה מנין ב' תענית אסתר


19:08
מוצאי תענית מעריב פורים

19:20
קריאת המגילה

06:55
שחרית פורים מנין א' (באולם למטה. נ״ץ 07:19)

07:30
קריאת המגילה מנין א' (משוער) המדרש)המדרש)השמחות)

08:00
שחרית פורים מנין ב'

08:40
קריאת המגילה מנין ב' (משוער) המדרש)המדרש)השמחות)

16:30
מנחה פורים

22:00

מעריב מוצאי פוריםבברכת פורים שמח

הוועד

שבת פ' תצוה

שבת פ׳ זכור

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

18:09
18:21 שחרית יום שבת קודש08:40

פ׳ זכור אחרי תפילת מוסף משוער 11:10
פ׳ זכור לפני תפילת מנחה 17:55

מנחה שבת18:00סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:10


ימי חול דפ' כי תשאשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
18:07
-
מנין ב'
18:33
-


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
19:03
-
מנין ב'
22:00
22:00מנחה וקבלת שבת פ' כי תשא
18:21  מנין א'
 18:33  מנין ב'


Friday, February 20, 2015

שבת פ' תרומה

שבת פ' תרומה

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

17:55
18:08 שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת17:49סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:59


ימי חול דפ' תצוהשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
17:55
-
מנין ב'
18:20
-


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
18:51
-
מנין ב'
22:00
22:00מנחה וקבלת שבת פ' תצוה
18:09  מנין א'
 18:21  מנין ב'

Thursday, February 5, 2015

שבת פ' יתרו

שבת פ' יתרו

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

17:31
17:43 שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת17:25סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:35


ימי חול דפ' משפטיםשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
17:30
-
מנין ב'
18:03
-


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
18:28
-
מנין ב'
22:00
22:00מנחה וקבלת שבת פ' משפטים
17:44  מנין א'
 17:56  מנין ב'


Calender

Blog Archive

Search This Blog