בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, June 19, 2014

שבת פ' קרח


שבת פ' קרח

מנחה וקבלת שבת20:05
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
22:05
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
23:16
ימי חול דפ' חקתשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


20:05מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:19
20:19
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' חקת
20:05


Friday, June 13, 2014

שבת פ' שלח


שבת פ' שלח

מנחה וקבלת שבת20:00
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
22:03
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
23:13
ימי חול דפ' קרחשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


20:05מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:17
20:17
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' קרח
20:05


Friday, June 6, 2014

שבת פ' בהעלותך


שבת פ' בהעלותך

מנחה וקבלת שבת19:55
שחרית יום שבת קודש08:30
מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:55
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
23:06
ימי חול דפ' שלחשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


20:00מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:13
20:13
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' שלח
20:00


Tuesday, June 3, 2014

שיעור בגמרא שבת בעניני שבועות
שיעור בגמרא שבת בעניני שבועות
ע״י
מורה״ר עהרנטרייא שליט״א
בליל א׳ דשבועות
בשעה 01:30 בבוקר

שבועות תשע"ד

שבועות תשע"ד

סיון


יום ג': ה׳ סיון
מנחה ערב יו"ט
21:52
שיעור

מעריב ליל א' של שבועות
22:47
יום ד': ו׳ סיון
שחרית מנין א' יו"ט א' של שבועות
03:52

סוז קש זמן א׳
07:53

סוז קש זמן ב׳
09:35

שחרית מנין מרכזי יו"ט א' של שבועות
09:30

מנחה יו"ט א' של שבועות
21:53
שיעור

מעריב ליל ב' של שבועות
23:03
יום ה': ז׳ סיון
שחרית יו"ט ב' של שבועות
09:00

מזכיר (משוער)
11:00

מנחה יו"ט ב' של שבועות ונעילת החג
21:54

מוצאי יו"ט ב' של שבועות
23:04


בברכת חג שמח,

הועד

Calender

Blog Archive

Search This Blog