בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, January 26, 2017

שבת פ' וארא

שבת פ' וארא
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
17:14
17:26


שחרית יום שבת קודש
08:30

מנחה שבת


17:10
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:20
אבות ובנים מיד אחרי תפילת מעריב

ימי חול דפ' בא
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:03
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א' מנין א'
יום א'- ה' מנין ב'

17:20
17:50
מעריב ימי חול


יום א' מנין א'
עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
מנין ב'
18:12
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' בא
17:27 מנין א'
17:39 מנין ב'

Thursday, January 19, 2017

שבת פ' שמות

שבת פ' שמות
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
17:02
17:14


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת


16:59
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:09
אבות ובנים מיד אחרי תפילת מעריב

ימי חול דפ' וארא
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:06
07:11
מנין ב'
-
08:05מנחה ימי חול
 יום א' מנין א'
יום א'- ה' מנין ב'

17:05
17:35
מעריב ימי חול


יום א' מנין א'
עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
מנין ב'
18:01
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' וארא
17:02 מנין א'
17:14 מנין ב'

Thursday, January 12, 2017

שבת פ' ויחי

שבת פ' ויחי
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
16:51
17:03


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת


16:49
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:59
אבות ובנים מיד אחרי תפילת מעריב

ימי חול דפ' שמות
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:13
07:17
מנין ב'
-
08:12מנחה ימי חול
 יום א' מנין א'
יום א' מנין ב'

16:50
17:20
מעריב ימי חול


יום א' מנין א'
עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
מנין ב'
17:51
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' שמות
17:02 מנין א'
17:14 מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog