בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, December 29, 2016

שבת פ' מקץ

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
15:00
16:46


שחרית יום שבת קודש
09:00

מנחה שבת


16:33
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:43


ימי חול דפ' ויגש
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:19
-
מנין ב'
-
08:19מנחה ימי חול
 יום א' מנין א'
בע״ה כל יום מנין ב'

16:40
17:10
מעריב ימי חול


יום א' מנין א'
עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
עם צאת הכוכבים
מנין ב'
17:35
17:36
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' ויגש
16:41 מנין א'
16:53 מנין ב'

Thursday, December 22, 2016

שבת פ' וישב

שבת פ' וישב
שבת מבה"ח
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
16:28
16:40


שחרית יום שבת קודש
09:00

מנחה שבת


16:27
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:37


ימי חול דפ' מקץ חנוכה
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:19
-
מנין ב'
-
08:19מנחה ימי חול
מנין ב'

16:30
17:00
מעריב ימי חול


עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
עם צאת הכוכבים
מנין ב'
17:28
17:29
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' מקץ
- מנין א'
16:46 מנין ב'


Wednesday, December 14, 2016

שבת פ' וישלח

שבת פ' וישלח
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
16:25
16:37


שחרית יום שבת קודש
08:30

מנחה שבת


16:24
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:34
אבות ובנים מיד אחרי תפילת מעריב


ימי חול דפ' וישב
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:16
07:18
מנין ב'
-
08:16מנחה ימי חול
יום א׳ מנין ב'

16:30
17:00
מעריב ימי חול


עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
מנין ב'
17:24
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' וישב
16:28 מנין א'
16:40 מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog