בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, May 30, 2013

שבת פ' שלח

שבת פ' שלח
שבת מבה״ח
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


19:52
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:00
21:49
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 22:59


ימי חול דפ' קרח

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב' ג׳ ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול19:55

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 20:08יום א'
 20:12יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' קרח
19:57
 

Thursday, May 23, 2013

שבת פ' בהעלתך

שבת פ' בהעלתך
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


19:45
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:00
21:38
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 22:48


ימי חול דפ' שלח

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב' ג׳ ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול19:50

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 20:02יום א'
 20:06יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' שלח
19:52
 

Friday, May 17, 2013

שבת פ' נשא

שבת פ' נשא

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
 
19:37

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

 

מנחה שבת
21:26
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 22:36


ימי חול דפ' בהעלתך

יום ב'- ו'

יום א'

שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'

מנחה ימי חול

19:40מעריב ימי חול
 19:59יום ה'
 19:54יום א'
מנין עם הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 

 
19:37
קבלת שבת פ' בהעלתך

Sunday, May 12, 2013


שבועות תשע"גסיון
21:27
מנחה ערב יו"ט
יום ג':
ה׳ סיון
22:17
מעריב ליל א' של שבועות

04:26
שחרית מנין א' יו"ט א' של שבועות
יום ד':
ו׳ סיון
08:32
סוז קש זמן א׳

09:45
סוז קש זמן ב׳

09:30
שחרית מנין מרכזי יו"ט א' של שבועות

21:20
מנחה יו"ט א' של שבועות

שיעור
22:30
מעריב ליל ב' של שבועות

09:00
שחרית יו"ט ב' של שבועות
יום ה':
 ז׳ סיון
11:00
מזכיר (משוער)

21:22
מנחה יו"ט ב' של שבועות ונעילת החג

22:32
מוצאי יו"ט ב' של שבועותבברכת חג שמח,
הועד

Thursday, May 9, 2013

שבועות תשע"ג


שבועות תשע"ג

סיון


יום ג': ה׳ סיון
מנחה ערב יו"ט
21:27

מעריב ליל א' של שבועות
22:17
יום ד': ו׳ סיון
שחרית מנין א' יו"ט א' של שבועות
05:05

סוז קש זמן א׳
08:32

סוז קש זמן ב׳
09:45

שחרית מנין מרכזי יו"ט א' של שבועות
09:30

מנחה יו"ט א' של שבועות
21:20
שיעור

מעריב ליל ב' של שבועות
22:30
יום ה': ז׳ סיון
שחרית יו"ט ב' של שבועות
09:00

מזכיר (משוער)
11:00

מנחה יו"ט ב' של שבועות ונעילת החג
21:22

מוצאי יו"ט ב' של שבועות
22:32


בברכת חג שמח,
הועד

Calender

Blog Archive

Search This Blog