בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, September 29, 2016

שבת פ' ניצבים

שבת פ' ניצבים
מנחה וקבלת שבת


17:54


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
18:59
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
20:09

Friday, September 23, 2016

שבת פ' כי תבא

מנחה וקבלת שבת


18:07


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
19:15
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
20:25ימי חול דפ' ניצבים
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
07:00 (סליחות 06:30)
07:00 (סליחות 06:30)
מנין ב'
08:00
08:00 (סליחות 07:30)מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


18:00
יום א׳-ה'

מנין א'
18:19-18:11

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת
 פ' ניצבים
17:54Monday, September 19, 2016

ס ד ר ה ז מ נ י ם ל י מ י ם ה נ ו ר א י ם ת ש ע " ז

 

16.40

מנחה יום כפור


06.30

סליחות יום ראשון בבוקר ושחרית

19.45

מוצאי יום כפור


08.00
שחרית מנין ב'

למחרת יו"כ משכימים לשחרית ב-5 דקות


06.30
סליחות כל ימי השבוע מנין א'
18.40
מנחה ערב שבת האזינו מנין א'

07.30
סליחות כל ימי השבוע מנין ב'
18.52
מנחה ערב שבת האזינו מנין ב'

06.00
סליחות ערב ראש השנה
08.40
שחרית שבת - האזינו

19.05
מנחה ערב ראש השנה מנין א'
18.29
מנחה שבת האזינו

19.19
מנחה ערב ראש השנה מנין ב'
19.39
מוצש"ק - האזינו

08.00
שחרית יום ראשון דראש השנה
18.35
מנחה ערב סוכות מנין א'

11.30
תקיעת שופר (בערך)
18.48
מנחה ערב סוכות מנין ב'

17.00
ת ה ל י ם   ב צ י ב ו ר
01.28
חצות הלילה

18.30
מנחה יום ראשון דראש השנה
09.00
שחרית יום ראשון דסוכות


ת  ש  ל  י  ך
18.30
מנחה יום ראשון דסוכות

20.04
מעריב ליל שני דראש השנה

ש   י   ע   ו   ר

08.00
שחרית יום שני דראש השנה
19.35
מעריב ליל שני דסוכות

11.30
תקיעת שופר (בערך)
09.00
שחרית יום שני דסוכות

17.30
ת ה ל י ם   ב צ י ב ו ר
18.30
מנחה יום שני דסוכות

18.52
מנחה יום שני דראש השנה

ש   י   ע   ו   ר


ש   י   ע   ו   ר
19.33
מוצאי יום טוב שני דסוכות

20.02
מוצאי יום טוב
07.45
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין עם הנץ

06.11

תחילת תענית צום גדליה

08.00
שחרית חוה"מ מנין ב'

06.20
סליחות צום גדליה מנין א'
09.00
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין ג'

07.20

סליחות צום גדליה מנין ב'

17.20

מנחה ומעריב חול המועד עם הפלג


17.35
מנחה צום גדליה מנין א' ומעריב
18.25
מנחה חול המועד מנין ב'

19.05
מנחה צום גדליה מנין ב'
19.20
מעריב חול המועד מנין ב'

19.51

מוצאי תענית צום גדליה ומעריב

22.00
מעריב חול המועד מנין ג'

06.20
סליחות עשי"ת מנין א'
18.25
מנחה ערב שבת חול המועד מנין א'

07.20
סליחות עשי"ת מנין ב'
18.38
מנחה ערב שבת חול המועד מנין ב'

17.40
מנחה ומעריב בפלג המנחה עשי"ת
09.00
שחרית שבת חול המועד

19.45
מעריב עשי"ת מנין ב' (בזמנו)
18.15
מנחה שבת חול המועד

22.00
מעריב עשי"ת מנין ג'
19.25
מוצאי שבת חול המועד

18.55
מנחה ערב שבת שובה מנין א'
21.15
קריאת משנה תורה

19.08
מנחה ערב שבת שובה מנין ב'
07.30
שחרית הושענא רבה

08.40
שחרית שבת שובה
18.20
מנחה ערב יו"ט מנין א'

17.30

דרשת מרן הרב שליט"א

18.34
מנחה ערב יו"ט מנין ב'

18.43
מנחה שבת שובה
09.00
שחרית שמיני עצרת 

19.53
מוצאי שבת שובה
11.00
מ ז כ י ר   שמיני עצרת (בערך)

06.45
סליחות ערב יום כפור מנין א'
18.10
מנחה שמיני עצרת

07.45
סליחות ערב יום כפור מנין ב'

מכירת חתנים עליות וכיבודים


13.29
חצות היום
19.21
מעריב ליל שמחת תורה

15.00
מנחה ערב יום כפור מנין א'
08.00
שחרית שמחת תורה

16.00
מנחה ערב יום כפור מנין ב'
18.10
מנחה שמחת תורה ונעילת החג

18.55
כ  ל    נ  ד  ר  י
19.19
מוצאי שמחת תורה

08.00
שחרית יום כפור
06.55
שחרית איסרו חג מנין א'

12.00
מ ז כ י ר   יום כפור (בערך)
07.55
שחרית איסרו חג מנין ב'
Calender

Blog Archive

Search This Blog