בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, June 22, 2017

שבת פ' קרח

שבת ר"ח

מנחה וקבלת שבת


20:04


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
22:06


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
23:16

ימי חול פ' חקת
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


20:05

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב'

יום א׳ 20:19
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' חקת
20:04


Thursday, June 15, 2017

שבת פ' שלח

שבת מבה"ח

מנחה וקבלת שבת


20:02


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
22:05


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
23:15

ימי חול פ' קרח
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


20:05

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב'

יום א׳ 20:18
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' קרח
20:04


Thursday, June 8, 2017

שבת פ' בהעלותך

שבת פ' בהעלותך

מנחה וקבלת שבת


19:59


שחרית יום שבת קודש
08:30

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
22:00


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
23:10


ימי חול פ' שלח
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


20:00

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב'

יום א׳ 20:15
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' שלח
20:02


Calender

Blog Archive

Search This Blog