בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, June 27, 2013

שבת פ' פינחס

שבת פ' פינחס
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


20:05
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:00
22:05
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:15


ימי חול דפ' מטות–מסעי

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול20:05

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 20:19יום א'
 20:18יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' מטות–מסעי
20:02
 

Friday, June 21, 2013

שבת פ' בלק

שבת פ' בלק
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


20:05
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:00
22:06
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:16


ימי חול דפ' פינחס

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול

יום ג׳ צום י״ז בתמוז

20:05
19:50
מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 20:19יום א'
 20:19יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' פינחס
20:01
 

כנס התעוררות

בס"ד

בית המדרש

"זכרון בנימין דחוג אברכי אגודת ישראל"

SICHRON BINJAMIN DECHUG AVRECHEI AGOEDATH ISRAEL vzw
38, Breughelstraat 2018 Antwerpen - Tel: 03 230 02 97


אנטווערפען___י"ג תמוז תשע"ג                                           _____________________Antwerpen
כנס התעוררות

ביום שלישי צום י"ז בתמוז הבעל"ט בשעה 20.30
יתקיים בבית המדרש כנס התעוררות
לע"נ האשה החשובה מרת צפורה ברניג ע"ה
ישאו דברים:
ראש הישיבה הרה"ג ר' יהודה אריה טרגר שליט"א
מוהר"ר ר' אברהם הכהן עהרענטרייא שליט"א
הצבור מוזמן
בברכה
הגבאים
עזרת נשים פתוחה
נ.ב. תפילת מנחה בשעה 19.50

Friday, June 14, 2013

שבת פ' חקת

שבת פ' חקת
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


20:01

שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:00
22:04
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:14


ימי חול דפ' בלק

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00 
07:00
מנין ב'

08:00מנחה ימי חול20:00

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
20:12
 20:09יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 


 


 

קבלת שבת פ' בלק
20:04
 

 


Friday, June 7, 2013

שבת פ' קרח

שבת פ' קרח
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


19:57
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:30

מנחה שבת

 

 


18:00
21:58
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:08


ימי חול דפ' חקת

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול20:00

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 20:14יום א'
 20:16יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' חקת
20:01
 

Calender

Blog Archive

Search This Blog