בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, August 24, 2017

שבת פ' שופטים

בואכם לשלום
שבת פ' שופטים

מנחה וקבלת שבת


19:01


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
20:25


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:35

ימי חול פ' כי תצא
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


18:55

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב'

יום א׳ 19:13 - יום ה׳ 19:06
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' כי תצא
18:49


Calender

Blog Archive

Search This Blog