בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, December 20, 2013

שבת פ' שמות שבת פ' וארא מבה״ח שבת פ' בא

שבת פ' שמות
שבת פ' וארא מבה״ח
שבת פ' בא
מנחה וקבלת שבתמנין א'
16:26
16:31
16:38
מנין ב'
16:38
16:43
16:50
שחרית יום שבת קודש
9:00
9:00
9:00
מנחה שבת
16:26
16:30
16:37
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
17:36
17:40
17:47

ימי חול דפ' וארא
ימי חול דפ' בא
ימי חול דפ' בשלח
שחרית ימי חולמנין א'

8:18
8:20
7:21
מנין ב'
-
-
8:19
מנחה ימי חול
17:00
17:05
17:10
מעריב ימי חולמנין עם צה״כ
17:26
17:31
17:38מנחה וקבלת שבת פ׳ בשלח16:58–16:46


Thursday, December 5, 2013

שבת פ' ויגש

שבת פ' ויגש

מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


16:26
16:38

 

 

שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40


 

 

מנחה שבת

 

 


16:23
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 17:33ימי חול דפ' ויחי

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב׳ה'
מנין א'
8:06
7:09
מנין ב'
-
8:07מנחה ימי חול
יום א׳
יום א׳-ה'

16:25
17:00
מעריב ימי חול


מנין עם צה״כ
 17:23יום א'
 17:23יום ה'מנין ב'
19:00
19:00
מנין ג'
22:00
22:00
 


 
 

 
 

 
 

 
 
קבלת שבת פ' ויחי וקה"ת 'ויחל'
16:12
 

Calender

Blog Archive

Search This Blog