בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, April 15, 2016

שבת פ' מצורע

שבת  הגדול
מנחה וקבלת שבת


19:00


שחרית יום שבת קודש
08:30


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
20:25
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:35ימי שבוע של ערב פסח
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


19:00
מעריב ימי חול
יום א׳-ה'

מנין א'
19:15

מנין ב'
22:00Monday, April 11, 2016

Pessach Zmanim


21.34
מעריב אור ליום י"ד ניסן

בדיקת חמץ

07.00
שחרית ערב פסח מנין א'

08.00
שחרית ערב פסח מנין ב'

10.39
סוף זמן אכילת חמץ

12.10
סוף זמן ביעור חמץ

13.41
חצות היום

20.32
הדלקת נרות ערב שבת ויו"ט

20.30
מנחה וקבלת שבת ערב יו"ט מנין א' בבית המדרש

20.52
מנחה וקבלת שבת מנין ב'  בחדר שני


מעריב ערב יו"ט מנין ב' בבית המדרש

01.41
חצות הלילה

סוף זמן קר"ש ,מ"א  09.06

09.30
שחרית יום טוב ראשון של פסח
סוף זמן קר"ש ,גר"א 10.05
20.40
מנחה יום טוב ראשון של פסח

ש   י   ע   ו   ר

21.48
מעריב ליל שני של פסח

09.30
שחרית יום טוב שני של פסח

20.40
מנחה יום טוב שני של פסח

ש   י   ע   ו   ר

21.50
מוצאי יום טוב שני של פסח

07.30
שחרית חול המועד מנין א' (חדר שני)

08.00
שחרית חול המועד מנין ב'

09.00
שחרית חול המועד מנין ג' (חדר שני)

19.10
מנחה חול המועד ומעריב בפלג

22.00
מעריב חול המועד מנין ב'
ערוב תבשילין

19.14
מנחה עיו"ט שביעי של פסח

09.00
שחרית שביעי של פסח

19.16
מנחה וקבלת שבת שביעי של פסח

09.00
שחרית שבת ואחרון של פסח

11.00
מ   ז   כ   י   ר  (בערך)

18.00
מנחה שבת וח' של פסח מנין א'

20.50
מנחה שבת וח' של פסח ונעילת החג

22.02
מעריב מוצאי שבת ויום טוב

07.55
שחרית אסרו חג


בברכת חג כשר ושמח   
הוועד

Friday, April 8, 2016

שבת פ' תזריע

שבת פ׳ החודש
מנחה וקבלת שבת


18:50


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
20:12
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:22ימי חול דפ' מצורע
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


18:55
מעריב ימי חול
יום א׳-ה'

מנין א'
19:07

מנין ב'
22:00
קבלת שבת
פ' מצורע
19:00

Calender

Blog Archive

Search This Blog