בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, January 26, 2012

שבת פ' בא


שבת פ' בא
מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:25
17:13

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

17:10

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 18:19


ימי חול דפרשת בשלח

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:45
17:10מעריב ימי חול
 18:17יום ה'
18:11
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


17:35/17:25
קבלת שבת פרשת בשלח

Thursday, January 19, 2012

שבת פ' וארא


שבת פ' וארא

שבת מברכין החודש
מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:13
17:00

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

17:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 18:08


ימי חול דפרשת בא

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:17
08:15
מנין א'
08:15
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:35
17:00מעריב ימי חול
 18:06יום ה'
18:00
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


17:25/17:13
קבלת שבת פרשת בא

Thursday, January 12, 2012

שבת פ' שמות


שבת פ' שמות
מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:02
16:50

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

16:48

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:58


ימי חול דפרשת וארא

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:17
08:15
מנין א'
08:15
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:25
16:48מעריב ימי חול
 17:55יום ה'
17:49
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


17:13/17:00
קבלת שבת פרשת וארא

Thursday, January 5, 2012

שבת פ' ויחי


שבת פ' ויחי
מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:53
16:41

 

 

שחרית יום שבת קודש

09:00

 

מנין א'

מנחה שבת

16:39

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:49


ימי חול דפרשת שמות

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:20
08:20
מנין א'
08:20
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:15
16:45מעריב ימי חול
 17:45יום ה'
17:40
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


17:02/16:50
קבלת שבת פרשת שמות

Calender

Blog Archive

Search This Blog