בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Wednesday, July 25, 2012

שבת פרשת דברים - ראה


שבת פרשת דברים - ראה

דברים
ואתחנן
עקב
שבת מברכין החודש
ראה
מנחה וקבלת שבת
19:44
19:36
19:26
19:14

שחרית יום שבת קודש
09:00
09:00
09:00
08:30

מנחה שבת
מנין א
18:00
18:00
18:00
18:00
מנין ב
-
-
-
-

(22:38 מוצ"ש)*
מעריב מוצ"ש

23:00
22:24
22:09
21:53
שחרית ימי חול
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
שחרית  יום א'- ו'
08:00
08:00
08:00
08:00

מנחה ימי חול

19:40
19:30
19:20
19:10
מעריב ימי חול
מנין א
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה

 

מנין ב
22:00(כפי ביקוש)  
22:00 (כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
22:00(כפי ביקוש)  

Tuesday, July 24, 2012

זמני תפילה לתשעה באב
מעריב מוצאי שבת 
                                                                        23:00

שחרית יום א'                                                 
                                                                        09:00

מנחה גדולה
                                                                       14:30

מנחה עם הפלג ומעריב                               
                                                                       19:25 

מעריב מוצאי תשעה באב
                                                                       22:24


כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

Thursday, July 19, 2012

שבת פ' מטות - מסעי


שבת פ' מטות - מסעי

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת

19:52

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
21:40
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 22:50


ימי חול דפ' דברים

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'- ה'
מנחה ימי חול

19:50מעריב ימי חול
 20:01יום ה'
20:05
מנין א' (אחרי הפל"ג)
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:43
קבלת שבת דברים

Thursday, July 5, 2012

שבת פ' בלק


שבת פ' בלק

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת

20:02

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
22:00
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:09


ימי חול דפ' פינחת

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב'-ה'
יום א' י"ז תמוז
מנחה ימי חול
20:00
19:40מעריב ימי חול
 20:08יום ה'
20:11
מנין א' (אחרי הפל"ג)
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:58
קבלת שבת פינחת

Calender

Blog Archive

Search This Blog