בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Wednesday, September 30, 2009

Mincha

This week (week between Yom Kippur and Sukkos) there is a minyan for Mincha at 19:00 (well before Shkia).

Maariv is as usual at 22:00.

Friday, September 11, 2009

Shiur Rav Knopfler - Seuda 3 - this Shabbos

מודעה

השבת סעודה ג' ושיעור (בערך בשעה 20:20)

ע"י

הרה"ג ר' גבריאל קנופלער שליט"א

ראש ישיבת שערי תורה

zmanim nitzovim veyelech

שבת פרשת נצבים-וילך

מנחה וקבלת שבת

18:30

שחרית יום שבת קודש

08:40

חברת תהילים

מנחה שבת

מנין א

18:00

מנין ב

19:45

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

ימי חול שבוע דשבת ר"ה

שחרית ימי חול

שחרית יום א'

שחרית יום ב'- ה'

מנין א

אחר סליחות

07:00

מנין ב

08:00

08:00

מנחה ימי חול

מנין א

18:25

מעריב ימי חול

מנין א

מיד אחר מנחה

מנין ב

22:00

Calender

Blog Archive

Search This Blog