בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, August 27, 2015

שבת פ' כי תצא


מנחה וקבלת שבת
מנין א'


18:55
שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
20:19סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
        21:29ימי חול דפ' כי תבואשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


18:50מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם הפלג
19:08
19:01
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת כי תבוא
18:45


Calender

Blog Archive

Search This Blog