בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, January 27, 2011

שבת פ' משפטים


שבת פ' משפטים
שבת מברכין
מנין ב

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:27
17:15שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

17:10
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

18:21
מוצש”ק

ימי חול דפרשת תרומה

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
 07:13 הודו
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
17:15
מנין א'
17:50
17:50
מנין ב'


מעריב ימי חול
 18:19 יום ה'
18:13
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Thursday, January 20, 2011

שבת פ' יתרו


שבת פ' יתרו
מנין ב

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:15
17:05שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

17:00
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

18:10
מוצש”ק

ימי חול דפרשת משפטים

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
 07:22 הודו
08:05
מנין א'
08:05
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
17:00
מנין א'
17:40
17:40
מנין ב'


מעריב ימי חול
 18:08 יום ה'
18:02
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

מנין ב

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:15
17:05שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

17:00
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

18:10
מוצש”ק

ימי חול דפרשת משפטים

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
 07:22 הודו
08:05
מנין א'
08:05
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
17:00
מנין א'
17:40
17:40
מנין ב'


מעריב ימי חול
 18:08 יום ה'
18:02
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Thursday, January 13, 2011

zmanim Beshalach


שבת פ' בשלח

שבת שירה

מנין ב

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:04
16:52שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

16:50
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

18:00
מוצש”ק

ימי חול דפרשת יתרו

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
 07:27 הודו
08:12
מנין א'
08:12
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
16:50
מנין א'
17:30
17:30
מנין ב'


מעריב ימי חול
 17:57 יום ה'
17:51
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog