בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, November 28, 2013

שבת פ' מקץ

שבת פ' מקץ
שבת מבה״ח שבת חנוכה

מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


15:00
16:41

 

 

שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40


 

 

מנחה שבת

 

 


16:25
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 17:36ימי חול דפ' ויגש

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב׳ה'
מנין א'
8:00
7:02
מנין ב'
-
8:00מנחה ימי חול
יום א׳
יום א׳-ה'

16:30
17:00
מעריב ימי חול


מנין עם צה״כ
 17:25יום א'
 17:24יום ה'מנין ב')לא בחנוכה(
19:00
19:00
מנין ג')לא בחנוכה(
22:00
22:00
 


 
 

 
 

 
 

 
 
קבלת שבת פ' ויגש
16:38/16:26
 

Sunday, November 24, 2013

שבת פ' וישב

שבת פ' וישב

מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


16:36
16:48

 

 

שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40


 

 

מנחה שבת

 

 


16:30
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 17:40ימי חול דפ' מקץ

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב׳ה'
מנין א'
8:00
7:00
מנין ב'
-
8:00מנחה ימי חול
יום א׳
יום א׳-ה'

16:30
17:05
מעריב ימי חול


מנין עם צה״כ
 17:30יום א'
 17:27יום ה'
מנין ב'
19:00
19:00
מנין ג'
22:00
22:00
 


 
 

 
 

 
 

 
 
קבלת שבת פ' מקץ
16:41/15:00
 

Thursday, November 14, 2013

שבת פ' וישלח

שבת פ' וישלח

מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


16:44
16:56

 

 

שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40


 

 

מנחה שבת

 

 


16:35
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 17:47ימי חול דפ' וישב

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב׳ה'
מנין א'
8:00
7:00
מנין ב'
-
8:00מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'

16:40
17:10
מעריב ימי חול


מנין עם צה״כ
 17:36יום א'
 17:32יום ה'
מנין ב'
19:00
19:00
מנין ג'
22:00
22:00
 


 
 

 
 

 
 

 
 
קבלת שבת פ' וישב
16:48/16:36
 

Calender

Blog Archive

Search This Blog