בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Tuesday, October 30, 2012

שבת פ' וירא

שבת פ' וירא
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


17:04
17:16
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:30

מנחה שבת

 

 


16:54

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה *

מוצש”ק 18:04


ימי חול דפ' חיי שרה

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00 
07:00
מנין ב'

08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א‘
יום א'- ה'

17:00
17:25
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:53
 17:47יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' חיי שרה
17:04
17:16

 

סעודה ג׳ נתרם לעילוי נשמת מרת מינדל בת שמשון ת.נ.צ.ב.ה.

Wednesday, October 24, 2012

שבת פ' לך לך

שבת פ' לך לך
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


18:17
18:29
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:06

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:16

 !!! ßשעון חורףà !!!

ימי חול דפ' וירא

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00 
07:00
מנין ב'

08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א‘
יום א'- ה'

17:10
17:40
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
18:05
 17:56יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' וירא
17:04
17:16

Friday, October 19, 2012

שבת פ' נח

שבת פ' נח
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


18:30
18:42
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:19

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:29


ימי חול דפ' נח

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00 
07:00
מנין ב'

08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א‘
יום א'- ה'

18:20
18:50
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
19:18
 19:10יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' לך-לך
18:17
18:29

Thursday, October 11, 2012

שבת פ' בראשית

שבת פ' בראשית
שבת מבה"ח

מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
18:57
18:45

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

 

מנחה שבת

18:33

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:43


ימי חול דפ' נח

יום ב'- ו'
יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00 
מנין א'
08:00

מנין ב'
יום א'- ה'
מנחה ימי חול

19:00מעריב ימי חול
 19:24יום ה'
19:32
מנין א' בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

 

18:52
18:30
קבלת שבת פ' נח

Calender

Blog Archive

Search This Blog