בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, May 28, 2010

שבת פ' בהעלותך


שבת פ' בהעלותך
מנחה וקבלת שבת19:50

שחרית יום שבת קודש08:30

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
21:45סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
22:54

ימי חול דפרשת שלח
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
19:50

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
20:05
(יום ה' (20:09
מנין ב'
22:00


Friday, May 21, 2010

שבת פ' נשא


שבת פ' נשא
מנחה וקבלת שבת19:40

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
21:33סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
22:43

ימי חול דפרשת בהעלותך
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
19:45

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
19:58
(יום ה' (20:03
מנין ב'
22:00


Thursday, May 13, 2010

שבועות תש"ע


שבועות תש"ע

סיון


May
יום ג': ה׳ סיון
הדלקת נרות ערב יו"ט
21:12
Tue 18

מנחה ערב יו"ט מנין א'
21:22


מנחה ערב יו"ט מנין ב'
21:32


שיעור

יום ד': ו׳ סיון
מעריב ליל א' של שבועות
22:23


שחרית מנין א' יו"ט א' של שבועות
04:18
Wed 19

סוז קש זמן א׳
08:26


סוז קש זמן ב׳
09:42


שחרית מנין ב' יו"ט א' של שבועות
09:30


מנחה יו"ט א' של שבועות
21:20


שיעור

יום ה': ז׳ סיון
מעריב ליל ב' של שבועות
22:37


שחרית יו"ט ב' של שבועות
09:00
Thu  20

מזכיר (משוער)
11:00


מנחה יו"ט ב' של שבועות ונעילת החג
21:25


מוצאי יו"ט ב' של שבועות
22:39


שבת פ' במדבר


שבת פ' במדבר
מנחה וקבלת שבת19:35

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
21:20סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
22:30

ימי חול דפרשת נשא
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב' ג',ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
19:35

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
19:51

מנין ב'
22:00


Thursday, May 6, 2010

שבת פ' בהר – בחקתי


שבת פ' בהר – בחקתי
שבת מברכין החודש
מנחה וקבלת שבת19:25

שחרית יום שבת קודש08:30

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
21:05סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
22:16

ימי חול דפרשת במדבר
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול


מנין א'
19:30

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
19:42
(יום ה׳ 19:47)
מנין ב'
22:00


Calender

Blog Archive

Search This Blog