בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, October 27, 2011

שבת פ' נח


שבת פ' נח
שבת ר"חמנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
18:25
18:15

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

18:05

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:14

שעון חורף! ¹F¸

ימי חול דפרשת לך-לך

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:35
17:05מעריב ימי חול
 17:56יום ה'
18:03
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


17:14/17:00
קבלת שבת פרשת לך-לך

Tuesday, October 25, 2011

מנחה ימי חול חורף תשע"ב


מנחה ימי חול חורף תשע"ב

מעריב בזמנו
        מנחה         כל יום
   מנחה  א'    יום ראשון בלבד
שבוע דפרשת
19:16
18:50
18:20
נח
18:02
17:35
17:05
לך לך
17:50
17:20
16:50
וירא
17:42
17:15
16:45
חיי שרה
17:34
17:05
16:35
תולדות
17:28
17:00
16:30
ויצא
17:24
17:00
16:25
וישלח
17:23
17:00
16:25
וישב
17:24
17:00
16:25
מקץ
17:27
17:00
16:30
ויגש
17:35
17:10
16:35
ויחי
17:40
17:15
16:45
שמות
17:49
17:25
16:55
וארא

Monday, October 10, 2011

zmanim Sukkos


ערוב תבשילין
18.45
מנחה ערב סוכות מנין א'
19.00
מנחה ערב סוכות מנין ב'
01.28

חצות הלילה

09.00

שחרית יום ראשון דסוכות

18.40
מנחה יום ראשון דסוכות
ש   י   ע   ו   ר     בענין הידור מצוה
19.44
מעריב ליל שני דסוכות
09.00
שחרית יום שני דסוכות
18.40
מנחה יום שני דסוכות וקבלת שבת

מ כ י ר ת    ח ת נ י ם

19.33
תפילת ערבית
09.00
שחרית שבת חול המועד
18.30
מנחה שבת חול המועד
19.40
מוצאי שבת חול המועד
07.45
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין א'
08.00
שחרית חוה"מ מנין ב'
09.00
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין ג'
18.25
מנחה חול המועד מנין א'
19.00
מנחה חול המועד מנין ב' ומעריב
22.00
מעריב מנין ב' חול המועד
20.45
מעריב ליל הושענא רבה
21.00
קריאת משנה תורה
07.30
שחרית הושענא רבה

ערוב תבשילין
18.30
מנחה ערב יו"ט מנין א'
18.45
מנחה ערב יו"ט מנין ב'
09.00
שחרית שמיני עצרת 
11.00
מ ז כ י ר   שמיני עצרת (בערך)
18.25
מנחה שמיני עצרת

מ כ י ר ת    ע ל י ו ת  ו כ י ב ו ד י ם

19.30
מעריב ליל שמחת תורה
08.00
שחרית שמחת תורה
18.25
מנחה יו"ט וקבלת שבת
09.00
שחרית שבת בראשית
18.15
מנחה שבת בראשית ונעילת החג
19.26
מוצאי שבת
07.55

שחרית יום ראשון

Calender

Blog Archive

Search This Blog