בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, December 25, 2014

שבת פ' ויגש

שבת פ' ויגש

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:30
16:42 שחרית יום שבת קודש09:00

מנחה שבת16:29סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:39


ימי חול דפ' ויחישחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:19
08:20
מנין ב'
-
-

צום י׳ בטבת
מנחה ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין א'
16:35
16:15
מנין ב'
17:05
16:45


מעריב ימי חול
יום א׳ + יום ה׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
17:30
-
מנין ב'
22:00
22:00מנחה וקבלת שבת פ' ויחי
16:36  מנין א'
 16:48  מנין ב'

Wednesday, December 17, 2014

שבת פ' וישב


שבת פ' וישב

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:25
16:37 שחרית יום שבת קודש08:40


מנחה שבת16:23סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:33


ימי חול דפ' מקץשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:14
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
חנוכה
יום ג׳- ה׳
מנין א'
16:30
17:00
מנין ב'
17:00


חנוכה
מעריב ימי חול
יום א׳
יום ג׳- ה׳
מנין עם צה״כ
17:23
17:23
מנין ב'
22:00
22:00


מנחה וקבלת שבת פ' מקץ
15:00  מנין א'
 16:38  מנין ב'

Thursday, December 4, 2014

שבת פ' וישלח


שבת פ' וישלח

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:26
16:38 שחרית יום שבת קודש08:40


מנחה שבת16:23סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:33


ימי חול דפ' וישבשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:07
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
16:30
17:00 אם יש מנין
מנין ב'
17:00מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם צה״כ
17:23
17:23 אם יש מנין
מנין ב'
22:00
22:00


מנחה וקבלת שבת פ' וישב
16:25  מנין א'
 16:27  מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog