בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, February 16, 2012

שבת פ' משפטים


שבת פ' משפטים

שבת מבה"ח ופרשת שקלים
מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
18:05
17:50

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

17:40

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 18:53


ימי חול דפרשת תרומה

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
18:25
17:50מעריב ימי חול
 18:52יום ה'
18:46
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


18:15/18:05
קבלת שבת פרשת תרומה

Thursday, February 2, 2012

שבת פ' בשלח


שבת פ' בשלח
מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:35
17:25

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

17:20

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 18:30


ימי חול דפרשת יתרו

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:55
17:25מעריב ימי חול
 18:29יום ה'
18:22
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


17:50/17:35
קבלת שבת פרשת יתרו

Calender

Blog Archive

Search This Blog