בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, July 31, 2015

שבת פרשת ואתחנן - שופטים

שבת פרשת ואתחנן - שופטים

ואתחנן
עקב
שבת מברכין החודש
ראה
שופטים
מנחה וקבלת שבת
19:40
19:30
19:20
19:10

שחרית יום שבת קודש
09:00
09:00
09:00
09:00

מנחה שבת
מנין א
18:00
18:00
18:00
18:00
מנין ב
-
-
-
-


מעריב מוצ"ש

22:32
22:17
22:01
21:45

שחרית ימי חול
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
שחרית  יום א'- ו'
08:00
08:00
08:00
07:00
08:00
מנחה ימי חול

19:40
19:30
19:15
19:05


יום ה׳ יום כיפור קטן
19:10


מעריב ימי חול
מנין א
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה

 

מנין ב
22:00(כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
22:00

Thursday, July 23, 2015

שבת פ' דברים

שבת חזון

מנחה וקבלת שבת
מנין א'


19:50
שחרית יום שבת קודש09:00

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:35


מוצש”ק
22:45


 מעריב מוצש”ק
23:00ימי חול דפ' ואתחנןשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
09:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום ב׳-ה׳


19:45מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:00
19:59
מנין ב'
22:30
22:00 קבלת שבת ואתחנן
19:40


Monday, July 20, 2015

זמני תפילה לתשעה באב

 זמני תפילה לתשעה באב


מעריב מוצאי שבת 
                                                                        23:00

שחרית יום א'                                                 
                                                                        09:00

מנחה גדולה
                                                                       14:30

מנחה עם הפלג ומעריב                               
                                                                       19:30 

מעריב מוצאי תשעה באב
                                                                       22:30כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

Thursday, July 16, 2015

שבת פ' מטות-מסעי


מנחה וקבלת שבת
מנין א'


19:55
שחרית יום שבת קודש08:30

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:46סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
        22:56ימי חול דפ' דבריםשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


19:50מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:08
20:05
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת דברים
19:50


Calender

Blog Archive

Search This Blog