בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, March 28, 2014

שבת פ' תזריע


שבת פ' תזריע
שבת מבה״ח
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
18:58

מנין ב'
19:10
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת18:50
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
20:01
! שעון קיץ !
ימי חול דפ' מצורעשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
18:37
18:40


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
18:52
18:57
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' מצורע
18:43Thursday, March 20, 2014

שבת פ' שמיני


שבת פ' שמיני
שבת פ׳ פרה
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
18:47

מנין ב'
18:59
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת18:38
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:48
ימי חול דפ' תזריעשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
18:45
-
מנין ב' (*כפי ביקוש)
19:15
19:20*


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
19:41
19:43
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' תזריע
18:58
19:10

Friday, March 14, 2014

שבת פ' צו - שבת פ׳ זכור


שבת פ' צו
שבת פ׳ זכור
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
18:35

מנין ב'
18:47
שחרית יום שבת קודש
08:40

קריאת פ׳ זכור (משוער)
10:45

קריאת פ׳ זכור 2
11:10

קריאת פ׳ זכור 3
18:20

מנחה שבת18:26
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:36
ימי חול דפ' צושחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
07:00
07:00
מנין ב'
08:00
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
16:20
-
מנין ב' (*כפי ביקוש)
-
19:05*


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
-
19:31
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' שמיני
18:47
18:59

Friday, March 7, 2014

זמני תענית אסתר - פורים

זמני תענית אסתר - פורים
 

18.10

מנחה מנין א' תענית אסתר  (מוקדם)


18.40

מנחה מנין ב' תענית אסתר (מוקדם)


19.24
מוצאי תענית
19.36
מעריב פורים (מוצאי שבת קודש)

20.00
קריאת המגילה

07.00
שחרית פורים מנין א' (באולם למטה)

07.35
קריאת המגילה מנין א' (משוער) המדרש)המדרש)השמחות)

08.00
שחרית פורים מנין ב'

08.40
קריאת המגילה מנין ב' (משוער) המדרש)המדרש)השמחות)

16.30
מנחה פורים

22.00

מעריב מוצאי פוריםבברכת פורים שמח

הוועד

Calender

Blog Archive

Search This Blog