בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, February 25, 2016

שבת פ' כי תשא

מנחה וקבלת שבת

מנין א'
18:07
מנין ב'
18:19


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת
17:58
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:08אבות ובנים מיד אחרי מעריב


ימי חול דפ' ויקהל
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'

18:35/18:05
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'
מנין א'
19:01
-
מנין ב'
22:00
22:00קבלת שבת פ'
ויקהל
18:31/18:19

Thursday, February 18, 2016

שבת פ' תצוה

מנחה וקבלת שבת

מנין א'
17:54
מנין ב'
18:06


שחרית יום שבת קודש
08:30


מנחה שבת
17:47
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:57אבות ובנים מיד אחרי מעריב


ימי חול דפ' כי תשא
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'

18:25/17:55
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'
מנין א'
18:49
-
מנין ב'
22:00
22:00קבלת שבת פ'
כי תשא
18:19/18:07

Friday, February 12, 2016

שבת פ' תרומה

שבת מבה״ח
מנחה וקבלת שבת

מנין א'
17:42
מנין ב'
17:54


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת
17:35
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:45אבות ובנים מיד אחרי מעריב


ימי חול דפ' תצוה
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'

18:10/17:40
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'
מנין א'
18:37
-
מנין ב'
22:00
22:00קבלת שבת פ' תצוה
18:06/17:54

Friday, February 5, 2016

שבת פ' משפטים

שבת מבה״ח
מנחה וקבלת שבת

מנין א'
17:29
מנין ב'
17:41


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת
17:22
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:33אבות ובנים מיד אחרי מעריב


ימי חול דפ' תרומה
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'

18:00/17:30
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'
מנין א'
18:25
-
מנין ב'
22:00
22:00קבלת שבת פ' תרומה
17:54/17:42

Calender

Blog Archive

Search This Blog