בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, July 28, 2011

שבת פ' מסעי


שבת פ' מסעי
שבת מבה"ח 

 

מנחה וקבלת שבת

19:45

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
21:26
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 22:36


ימי חול דפרשת דברים

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00 לפי ביקוש
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'-ה'
מנחה ימי חול

19:40
מנין א'

מעריב ימי חול
 19:50יום ה'
19:55
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:35
קבלת שבת פרשת דברים

Thursday, July 21, 2011

שבת פ' מטות

שבת פ' מטות 

 

מנחה וקבלת שבת

19:50

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
21:38
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 22:48


ימי חול דפרשת מסעי

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'-ה'
מנחה ימי חול

19:50
מנין א'

מעריב ימי חול
 19:59יום ה'
20:04
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:45
קבלת שבת פרשת מסעי

Thursday, July 14, 2011

שבת פ' פנחס

שבת פ' פנחס 

 

מנחה וקבלת שבת

19:57

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:30

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
21:50
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 22:59


ימי חול דפרשת מטות

שחרית  יום ב'- ד', ו'
שחרית  יום א', ה'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ג' י"ז תמוז
יום א', ב' , ד', ה'
מנחה ימי חול
19:40
19:55
מנין א'

מעריב ימי חול
 20:07יום ה'
20:10
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:50
קבלת שבת פרשת מטות

Calender

Blog Archive

Search This Blog