בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, August 12, 2016

זמני תפילה לתשעה באבזמני תפילה לתשעה באב


זמני תפילה לתשעה באב

מעריב מוצאי שבת 
                                                                        22:30

שחרית יום א'                                                 
                                                                        09:00

מנחה גדולה
                                                                       14:30

מנחה עם הפלג ומעריב                               
                                                                       19:00 

מעריב מוצאי תשעה באב
                                                                       21:51


כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

שבת פרשת דברים - ראה

שבת פרשת דברים - ראה

דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שבת מברכין החודש

מנחה וקבלת שבת
19:22
19:11
18:59
18:47

שחרית יום שבת קודש
09:00
09:00
09:00
09:00

מנחה שבת
מנין א
18:00
18:00
18:00
18:00
מנין ב
-
-
-
-


מעריב מוצ"ש

22:30*
21:48
21:32
21:15

שחרית ימי חול
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
שחרית יום א'-ו'
08:00
08:00
08:00
07:00

-
-
-
08:00
מנחה ימי חול

19:15
19:05
18:50
18:40יום ה׳ יום כיפור קטן
18:30

מעריב ימי חול
מנין א
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה

 

מנין ב
22:00(כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
22:00
                                                                                                                                                           

Friday, August 5, 2016

שבת פ' מטות-מסעי

מנחה וקבלת שבת


19:33


שחרית יום שבת קודש
09:00


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
21:10
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
22:20ימי חול דפ' דברים
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
08:00
מנין ב'
-
-מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


19:30
יום א׳-ה'

מנין א'
19:45

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת
 פ' דברים
19:22


Calender

Blog Archive

Search This Blog