בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, April 25, 2013

שבת פ' אמור

שבת פ' אמור
מנחה וקבלת שבת

 

 


19:10
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

מנין א'

מנין ב'


18:00
20:45
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 21:55


ימי חול פ' בהר- בחקותי

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'-ה׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול19:15

מעריב ימי חול
יום א'
יום ה׳
מנין א' עם הפלג
 19:30
 19:34
מנין ב'
22:00


 

קבלת שבת פ' בהר- בחקותי
19:20
 

Thursday, April 18, 2013

שבת פ' אחרי-קדושים

שבת פ' אחרי-קדושים
מנחה וקבלת שבת

 

 


19:05
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:30

מנחה שבת

מנין א'

מנין ב'


18:00
20:32
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 21:42


ימי חול פ' אמור

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'-ה׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול19:05

מעריב ימי חול
יום א'
יום ה׳
מנין א' עם הפלג
 19:20
 19:25
מנין ב'
22:00


 

קבלת שבת פ' אמור
19:10
 

Thursday, April 11, 2013

שבת פ' תזריע-מצורע

שבת פ' תזריע-מצורע
מנחה וקבלת שבת

 

 


18:55
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

מנין א'

מנין ב'


18:00
20:10
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 21:29


ימי חול פ' אחרי-קדושים

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'-ה׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול19:00

מעריב ימי חול
יום א'
יום ה׳
מנין א' עם הפלג
 19:11
 19:18
מנין ב'
22:00


 

קבלת שבת פ' אחרי-קדושים
19:05
 

Thursday, April 4, 2013

שבת פ' שמיני

שבת פ' שמיני
שבת  מבה״ח
מנחה וקבלת שבת

 

 


18:45
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

מנין א'

מנין ב'


18:00
20:05
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 21:16


ימי חול פ' תזריע-מצורע

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'-ה׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול18:50

מעריב ימי חול
יום א'
יום ה׳
מנין א' עם הפלג
 19:03
 19:08
מנין ב'
22:00


 

קבלת שבת פ' תזריע-מצורע
18:55
 

Calender

Blog Archive

Search This Blog