בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, January 31, 2014

Gil Dichter

גיל דיכטר עבר ניתוח והוא צריך להישאר בבית למשך חודש

 
אפשר לבקר אותו ב- consciencestraat 19


Gut Shabbos

eGabbai

Thursday, January 30, 2014

שבת פ' תרומה


שבת פ' תרומה
שבת ר״ח

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
17:21

מנין ב'
17:33
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת17:15
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:26
ימי חול דפ' תצוהשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
17:20
-
מנין ב' (*כפי ביקוש)
17:55*
17:55*


מעריב ימי חול
יום א׳- ה׳

מנין עם צה״כ
18:18

מנין ב'
19:00

מנין ג'
22:00מנחה וקבלת שבת פ' תצוה
17:33
17:45

Friday, January 24, 2014

שבת פ' משפטים


שבת פ' משפטים
שבת מבה״ח

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
17:09

מנין ב'
17:21
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת17:05
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:15
ימי חול דפ' תרומהשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
08:01
07:05
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
17:07
-
מנין ב' (*כפי ביקוש)
17:45*
17:45*


מעריב ימי חול
יום א׳- ה׳

מנין עם צה״כ
18:07

מנין ב'
19:00

מנין ג'
22:00מנחה וקבלת שבת פ' תרומה
17:21
17:33

Fwd: zmanim Mishpatim
Gut Shabbos

eGabbai


Thursday, January 16, 2014

שבת פ' יתרו


שבת פ' יתרו

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
16:57

מנין ב'
17:09
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת16:55
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:04
ימי חול דפ' משפטיםשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
08:09
07:14
מנין ב'
-
08:08


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
16:55
-
מנין ב'
17:30
17:30


מעריב ימי חול
יום א׳- ה׳

מנין עם צה״כ
17:56

מנין ב'
19:00

מנין ג'
22:00


מנחה וקבלת שבת פ' משפטים
17:09
17:21

Calender

Blog Archive

Search This Blog