בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, November 25, 2016

שבת פ' חיי שרה

שבת פ' חיי שרה
שבת מבה"ח
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
16:32
16:44


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת


16:28
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:38
אבות ובנים מיד אחרי תפילת מעריב


ימי חול דפ' תולדות
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳ מנין ב'

16:30
17:00
מעריב ימי חול


עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
מנין ב'
17:27
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' תולדות
16:27 מנין א'
16:39 מנין ב'


Thursday, November 17, 2016

שבת פ' וירא

שבת פ' וירא
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
16:40
16:52


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת


16:34
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:44
אבות ובנים מיד אחרי תפילת מעריב


ימי חול דפ' חיי שרה
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳ מנין ב'

16:35
17:05
מעריב ימי חול


עם צאת הכוכבים
מנין א' יום ב׳-ה'
מנין ב'
17:33
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' חיי שרה
16:32 מנין א'
16:44 מנין ב'


Wednesday, November 2, 2016

שבת פ' נח

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
17:00
17:12


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת


16:51
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:01
אבות ובנים מיד אחרי תפילת מעריב


ימי חול דפ' לך לך
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳ מנין א'
יום א׳-ה'

16:55
17:25
מעריב ימי חול


עם צאת הכוכבים
מנין ב' יום ב׳-ה'
מנין ג'
17:43-17:50
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' נח
16:49 מנין א'
17:01 מנין ב'


Calender

Blog Archive

Search This Blog