בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, April 19, 2012

שבת פ' שמיני


שבת פ' שמיני

שבת מבה"ח

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת

19:05

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
20:35
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 21:44


ימי חול דפ' תזריע-מצורה

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'-ה'
מנחה ימי חול

19:10מעריב ימי חול
 19:27יום ה'
19:22
מנין א' (אחרי הפל"ג)
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:15
קבלת שבת תזריע-מצורה

מנחה ימי חול קיץ תשע"ב


מנחה ימי חול קיץ תשע"ב

שבוע דפרשת
מנחה כל יום
שמיני
:0019
תזריע- מצורע
19:10
אחרי- קדושים
19:20
אמור
19:25
בהר- בחקותי
19:35
במדבר
19:45
נשא
19:50
בהעלותך
19:55
שלח
20:00
קרח
20:05
חקת
20:05
בלק
20:00
פינחס
20:00

Calender

Blog Archive

Search This Blog