בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, December 17, 2009

zmanim miketz - shabbos chanuka


שבת פ' מקץ
שבת חנוכה
מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

15:00
16:37
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת16:25
סעודה ג' ושיעור  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
17:35


ימי חול דפרשת ויגש

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:17
07:00
מנין ב'
-
08:17מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
16:20
16:55
מנין ב'
16:55
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:25
(יום ה׳ 17:27)
מנין ב'
22:00

שחרית יום שבת קודש פ׳ ויגש – ויחי בשעה 9:00


Friday, December 11, 2009

zmanim Vayeishev - EARLY MINCHA this Friday!!!!


שבת פ' וישב
שבת מברכין החודש שבת חנוכה

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

15:00
16:40
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת16:20
סעודה ג' ושיעור  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
17:33


ימי חול דפרשת מקץ

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:11
07:00
מנין ב'
-
08:11מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
16:20
16:50
מנין ב'
16:50
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:23
(יום ה׳ 17:24)
מנין ב'
22:00Thursday, December 3, 2009

Zmanim Vayishlach


שבת פ' וישלח

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

16:30
16:40
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת16:20
סעודה ג' ושיעור  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק *
17:34


* ותן טל ומטר


ימי חול דפרשת וישב

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
16:20
16:55
מנין ב'
16:50
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:23
(יום ה׳ 17:23)
מנין ב'
22:00
ערב חנוכה ערש”ק מנחה מנין א׳ בשעה 15:00
 


Calender

Blog Archive

Search This Blog